CBS De Peggebult fuseert met OBS 't Startblok naar 'De Twirrewyn'

De besturen van Stichting Comprix en Stichting De Tjongerwerven CPO besloten eerder al om beide scholen per 1 augustus te laten fuseren tot één. Na de fusie blijft obs ’t Startblok (Comprix) in stand en wordt uitgebreid, het pand van De Peggebult sluit de deuren. Door de fusie ontstaat in Donkerbroek een school die toekomstbestendig is met ongeveer 200 leerlingen. Na de fusie en de herhuisvesting valt het huidige schoolgebouw van de Peggebult terug in eigendom van de gemeente. 

Welkom bij CBS De Peggebult

Waar ieder kind aan zijn trekken komt

Als school zijn we trots op onze plaats en we hechten veel waarde aan de geschiedenis en ontwikkeling van onze regio. De naam en het logo van onze school hangen dan ook nauw samen met de lokale geschiedenis van Donkerbroek. Het oorspronkelijke schoolgebouw werd gebouwd op de zogeheten ‘Peggebult’: een zandhoogte waar vroeger de paarden van de melkboer en groenteboer op graasden. Omdat er in Donkerbroek behoefte was aan christelijk onderwijs, werd in 1906 De Peggebult opgericht onder leiding van dominee Zomer. Ruim honderd jaar laten bestaat onze school uit een ruim en overzichtelijk gebouw, met een groot plein en een eigen speellokaal, waar we heel blij mee zijn.

 

Contact opnemen

CBS "De Peggebult"
Herenweg 108
8435 WX Donkerbroek
Telefoon: 0516-491228
E-mail: cpo@tjongerwerven.nl