Informatie over school

WAAR IEDER KIND AAN ZIJN TREKKEN KOMT

Als school zijn we trots op onze plaats en we hechten veel waarde aan de geschiedenis en ontwikkeling van onze regio. De naam en het logo van onze school hangen dan ook nauw samen met de lokale geschiedenis van Donkerbroek. Het oorspronkelijke schoolgebouw werd gebouwd op de zogeheten ‘Peggebult’: een zandhoogte waar vroeger de paarden van de melkboer en groenteboer op graasden. Omdat er in Donkerbroek behoefte was aan christelijk onderwijs, werd in 1906 De Peggebult opgericht onder leiding van dominee Zomer. Ruim honderd jaar laten bestaat onze school uit een ruim en overzichtelijk gebouw, met een groot plein en een eigen speellokaal, waar we heel blij mee zijn.

 

CBS De Peggebult is een relatief kleine school en we werken met vier combinatiegroepen van elk ongeveer twintig leerlingen. Deze heterogene groepen zorgen voor creatief onderwijs: groepsdoorbrekend- en talentonderwijs, gecombineerd met zelfstandig werken zijn hier een resultaat van. Bij ons staat eigenaarschap van onze leerlingen centraal. 

Wij vinden dat kinderen zelf, ieder op hun eigen niveau, verantwoordelijkheid dragen voor hun leerproces. Samen met de kinderen stellen wij leervragen op, die zij vervolgens zelf proberen te beantwoorden. Dit doen ze op basis van zelfgekozen talentgebieden, zoals sport, koken, taal, wetenschap en techniek. Ieder kind kan, met de juiste coaching, zijn of haar talenten ontdekken en volledig ontplooien. 

 

Bij ons op school vertellen we Bijbelse verhalen. Meer dan vroeger proberen wij na het verhaal de koppeling te leggen naar de huidige situatie: wat kun je uit dit verhaal halen en meenemen in het hier en nu. We wijzen hierbij niet met onze vinger en vertellen niet wat wel en niet mag. Onderwijs is volgens ons meer dan alleen lesgeven. Wij bereiden onze kinderen voor op deelname aan de snel veranderende maatschappij. Concreet betekent dit dat wij met elkaar omgaan zoals we zelf behandeld willen worden. Door nauwe samenwerking tussen oudere en jongere leerlingen te stimuleren, willen we de kinderen leren om elkaar te respecteren en te helpen. Daarnaast betrekken wij onze kinderen bij het opstellen van de jaarlijkse klassenregels. Zo leren ze wat verantwoordelijkheid inhoudt, hoe ze behandeld willen worden en hoe ze anderen moeten behandelen.